Steam Wallet Code 236k VND

Ngày phát hành:

Thể loại:

Nhà phát triển: Steam

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Steam Wallet 236k tương đương với  gói nạp $10 để mở khóa full tính năng kết bạn, steam market đối với tài khoản mới.

Khi nạp gói này bạn sẽ có 236k trong tài khoản steam của bạn để mua game bản quyền trực tiếp trên nền tảng steam hoặc mua item trên market.

Có sẵn trên các nền tảng:

Giá

245,000